Kamp mot regjeringens politikk

Publisert: 10.12.14

– innholdet kan være utdatert

Regjeringens forslag til endringer i arbeidslivet preget landsstyrets møte på Gardermoen. Forbundsleder Hans O. Felix fremhevet viktige saker hvor forbundet har et annet syn enn Høyre/Frp-regjeringen.

Regjeringen har fremmet en rekke forslag som EL & IT Forbundet går imot, blant annet:

  • Forverring av arbeidsmiljøloven
  • Overføring av rikdom fra folk flest til de rike
  • Reiten-utvalget og utvanning av kompetanseforskriften
  • Privatisering av offentlig eide selskaper
  • Konkurranseutsette offentlig sektor

 

Det foreligger også planer om nedsalg i Telenor og Kongsberggruppen. I tillegg til overføring av statlige verdier til private investorer, betyr salg og nedsalg tapte inntekter til staten, tap av verdiøkning i selskapene og redusert demokratisk styring. Dette er noe forbundet har kritisert.

– Det er viktig å videreføre det offentlige eierskapet. Vi er motstander av at private spekulanter skal få kontrollen over Statskog. Det er en like dårlig ide som å privatisere vannkraften, sa Felix

Jobb å gjøre før kommunevalget

Landsstyremøte er det siste før landsmøtet i mars. I 2015 er det også kommune- og fylkestingsvalg.

– Vi må være en aktiv, kampvillig og demokratisk fagbevegelse. Vårt bidrag må være å mobilisere og politisere lokalvalgkampen i 2015. Vi må bidra til fremgang for venstresiden og våre politiske saker, påpekte Felix.

Politisk streik

Felix oppfordret forbundet til å støtte helhjertet opp om en to timers politisk streik, som LO-sekretariatet vedtok mandag. Streiken er mot regjeringens forslag til forverring av arbeidsmiljøloven og skal holdes i januar/februar.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.