Kabler til England og Tyskland

Publisert: 12.07.12

– innholdet kan være utdatert

Statnett og britiske National Grid har underskrevet en samarbeidsavtale som bekrefter deres planer om å bygge en strømkabel mellom Norge og Storbritannia, med mål om ferdigstillelse innen 2020. Prosjektet er en nøkkel i utviklingen av det nordeuropeiske strømnettet og høyt prioritert av alle de involverte partene.

Etter tre år med planlegging og utvikling, er Statnett og National Grid enige om en avtale som bekrefter partenes ønske om fortsatt arbeid mot en investeringsavgjørelse om bygging av en undersjøisk kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia.

Les mer på Statnett.no.

Undersjøisk kabel

Statnett, nettselskapet TenneT og den tyske statlige finansinstitusjonen KfW er enige om å bygge en strømkabel mellom Tyskland og Norge, med mål om ferdigstillelse i 2018. Prosjektet er en nøkkel i utviklingen av det nordeuropeiske strømnettet og høyt prioritert av alle de involverte partene.

De tre selskapene er enige om å gå sammen om et prosjekt for å bygge en undersjøisk kabel mellom de to landene. Statnett vil eie 50 % av prosjektet, KfW minst 25 % og TenneT den resterende andelen. Målet om ferdigstillelse i 2018 tar utgangspunkt i en investeringsbeslutning i 2014.

− Dette er en viktig milepæl for Statnett. Vi er svært fornøyd med at den tyske stat kommer aktivt inn på eiersiden gjennom finansinstitusjonen KfW. Sammen med vår langvarige samarbeidspartner TenneT har vi da etablert et meget sterkt team for å realisere prosjektet, sier Statnetts konsernsjef Auke Lont.

Les mer på Statnett.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.