Jøråndstad fortsetter i Statnett-styret

Publisert: 28.06.12

– innholdet kan være utdatert

Egil Gjesteland er konsulent innen olje- og gassnæringen. Kristin Lian er direktør i Hafslund Nett. Per Hjorth er administrerende direktør i eiendomsselskapet Newsec og har sittet i Statnetts styre siden 2008.

Statnetts nye styre:

  • Kolbjørn Almlid (styreleder)
  • Per Hjorth (nestleder)
  • Heidi Ekrem
  • Kirsten Indgjerd Værdal
  • Egil Gjesteland
  • Kristin Lian 


Valgt av og blant de ansatte:

  • Pål Erland Opgård
  • Steinar Jøråndstad
  • Kjerstin Bakke

Statnett SF er et statsforetak under Olje- og energidepartementet og har blant annet systemansvaret i det norske kraftsystemet.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.