Jobber med ny klimastrategi

Publisert: 13.02.14

– innholdet kan være utdatert

Fem av de mest sentrale norske miljøorganisasjonene var invitert til arbeidsgruppa for å si noe om hvilke utfordringer Norge og norsk arbeidsliv står overfor i årene som kommer.

To fra EL & IT Forbundet

EL & IT Forbundet har to representanter i arbeidsgruppen, forbundssekretærene Reidunn Wahl og Henning Solhaug.

– Verden står overfor en stor klimautfordring. Det er helt nødvendig å redusere CO2-utslippene. Fagbevegelsen må arbeide for et bærekraftig samfunn der velstand ikke utvikles på bekostning av kommende generasjoner gjennom kortsiktig ressursbruk og forurensende aktiviteter, sier Reidunn Wahl til Frifagbevegelse.no, som mener klimakampen dreier seg om å skape et bedre samfunn for alle.

– Det blir nødvendig med omfattende omstillinger. Dette må skje på en planmessig måte som opprettholder den enkeltes sosiale og økonomiske trygghet, sier Wahl, som mener dette også er et spørsmål om hvilken makt de ansatte skal ha i arbeidslivet.

Les mer her.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.