Jobb og hodepine

Publisert: 13.09.12

– innholdet kan være utdatert

Hodepine er en svært vanlig helseplage. Omtrent halvparten av befolkningen opplever slike smerter i løpet av et år og mer enn 90 prosent i løpet av livet. For noen dreier det seg om moderate og forbigående plager som har en begrenset innvirkning på livssituasjonen, men for mange kan konsekvensene være betydelige.

Jobben påvirker helsen

Det sies ofte at ”stress på jobben” kan påvirke kroppslig helse. Men vi bruker ordet ”stress” om alle former for utfordringer og også om opplevelsen av å ha det dårlig. Om vi skal forbedre arbeidssituasjonen, må vi ha kunnskap og hva som bør endres. Vi må ha kunnskap om hva det er som bidrar til helseproblemer.

Spesifikke forhold

Et hovedmål for prosjektet Den nye arbeidsplassen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er å kartlegge hvilke spesifikke psykologiske og sosiale forhold ved arbeidet som har betydning for helsen.

Les mer om temaet og undersøkelsen.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.