Jobb og hodepine

Publisert: 13.09.12

– innholdet kan være utdatert

Hodepine er en svært vanlig helseplage. Omtrent halvparten av befolkningen opplever slike smerter i løpet av et år og mer enn 90 prosent i løpet av livet. For noen dreier det seg om moderate og forbigående plager som har en begrenset innvirkning på livssituasjonen, men for mange kan konsekvensene være betydelige.

Jobben påvirker helsen

Det sies ofte at ”stress på jobben” kan påvirke kroppslig helse. Men vi bruker ordet ”stress” om alle former for utfordringer og også om opplevelsen av å ha det dårlig. Om vi skal forbedre arbeidssituasjonen, må vi ha kunnskap og hva som bør endres. Vi må ha kunnskap om hva det er som bidrar til helseproblemer.

Spesifikke forhold

Et hovedmål for prosjektet Den nye arbeidsplassen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er å kartlegge hvilke spesifikke psykologiske og sosiale forhold ved arbeidet som har betydning for helsen.

Les mer om temaet og undersøkelsen.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.