Jobb med energi

Publisert: 03.10.14

– innholdet kan være utdatert

Samlingene passer f.eks. faglige ledere, montører som har med lærlinger, daglig leder, tillitsvalgt eller ansatte ved opplæringskontor som har energifag.

Yrkesfaglærere innen elektrofag eller el-energi er også velkomne til å delta.

 

Tid, sted, påmelding og praktisk informasjon

Hva er “Jobb med energi”

Jobb med energi er en arena for erfaringsutveksling og læring hvor formålet er å øke kvaliteten på gjennomføringen av læretiden i bedrift. Samlingene er en kombinasjon av innledende foredrag, gruppeoppgaver og diskusjon. Tilbakemeldingene fra tidligere år er svært gode

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.