Jobb med energi

- innholdet kan være utdatert

Samlingene passer f.eks. faglige ledere, montører som har med lærlinger, daglig leder, tillitsvalgt eller ansatte ved opplæringskontor som har energifag.
Yrkesfaglærere innen elektrofag eller el-energi er også velkomne til å delta.
 

Tid, sted, påmelding og praktisk informasjon
Hva er «Jobb med energi»


Jobb med energi er en arena for erfaringsutveksling og læring hvor formålet er å øke kvaliteten på gjennomføringen av læretiden i bedrift. Samlingene er en kombinasjon av innledende foredrag, gruppeoppgaver og diskusjon. Tilbakemeldingene fra tidligere år er svært gode