Jobb med energi-samlinger:Fra jobb til praksis

Publisert: 05.08.11

– innholdet kan være utdatert

Energi Norge arrangerer, sammen med EL & IT Forbundet, den årlige samlingen for faglige leder og instruktører i energibransjen. Samlingene er også relevante for andre som jobber med, eller har ansvar for opplæring i lærebedrifter, eksempelvis daglig leder og tillitsvalgte. Opplæringskontor som har energifag, er invitert til å ha med opp til 2 deltakere hver. Forbundet oppfordrer sine tillitsvalgte i bransjen til å delta.

I år er hovedtemaet:

Hvordan læreplanen, veilederen og opplæringsplaner kan brukes for å få til en strukturert og god opplæring. Dessuten skal tråden fra i fjor tas opp og det skal presenteres konkrete eksempler på hvordan det kan jobbes sammen med lokale skoler om utplassering gjennom faget prosjekt til fordypning.

Samlingene varer fra 09.00 – 16.00 og er en kombinasjon av innledende foredrag, gruppeoppgaver og diskusjon. Nærmere program legges ut i løpet av september.

Økonomi

Bedriftene dekker alle utgifter for deltakerne, så som reise, evt. overnatting og kursavgift. Påmelding gjøres derfor etter avtale med bedriften.

Påmelding

Skjer elektronisk via nettsiden til Energi Norge:
Påmelding Oslo, sted Comfort RunWay Hotel, Gardermoen
Påmelding Rica Hotel Bodø

Hva er ”Jobb med Energi”

Det er en arena for erfaringsutveksling og læring hvor formålet er å øke kvaliteten på gjennomføringen av læretiden i bedriftene i energibransjen. Høy kvalitet på opplæringen bidrar til å rekruttere tilstrekkelig antall lærlinger og til å dekke behovet for fagarbeidere.

Kontaktpersoner i forbundet er:
Forbundssekretær Jarle Eide, mobil 915 76 369, e-post: jarle.eide@elogit.no
Distriktssekretær Stig Andre Heggem, mobil 950 24 643, e-post: stig.andre.heggem@elogit.no

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.