Jens beholder frontfagsmodellen

- innholdet kan være utdatert

Det er klart etter at partene i arbeidslivet tirsdag møttes hos statsministeren for å diskutere erfaringene fra årets lønnsoppgjør.

Ekspertutvalg


Regjeringen setter ned et utvalg som skal se på hvordan lønnsdannelsen i Norge fungerer. Dette skal være et ekspertutvalg der partene i arbeidslivet er representert, og det skal ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. Målet er at utvalget skal legge fram sitt arbeid i løpet av 2013, altså i god tid før det neste hovedoppgjøret.

Turbulent streikevår


Det er en turbulent streikevår som var bakgrunnen for gårsdagens møte. Lønnsoppgjøret i staten var preget av en skarp tone mellom administrasjonsminister Rigmor Aaserud og arbeidstakersiden. Og mellom de ulike arbeidstakerorganisasjonene har det hersket gjensidig mistillit, skriver FriFagbevegelse.

Kritisk til forhandlingssystemet


Konflikten i staten og følgekonflikten i kommunene har fått LO-leder Roar Flåthen til å sette spørsmålstegn ved hele forhandlingssystemet i offentlig sektor. Én felles arbeidsgiverorganisasjon i offentlig sektor er ett av forslagene som har vært lagt fram. Blant annet har dette vært et ønske fra Fagforbundet, som er LOs største forbund.
Pressemelding fra statsministerens kontor.