Ja til hjemmekontor

Publisert: 11.11.10

– innholdet kan være utdatert

Av 2000 toppledere i norske bedrifter svarer 57 prosent at ansatte tilbys data- og kommunikasjonsløsninger som gjør at de kan jobbe andre steder enn på sitt faste arbeidssted.

En stadig større del av norsk arbeidsliv er i ferd med å flytte ut av kontorene fordi teknologien blir stadig bedre. Det betyr blant annet at ansatte får en mer fleksibel arbeidsdag, og bedriften kan spare tid og reisekostnader, sier Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

Bærbar PC og mobiltelefon er de klart vanligste måtene å tilrettelegge på. Men full tilgang til bedriftens interne datanettverk, såkalt VPN-tilgang, er også blitt vanlig.

Av de bedriftene som sier de tilrettelegger, tilbyr hele 76 prosent VPN. 74 prosent dekker også bredbånd hjemme for sine ansatte, mens nesten like mange tilbyr mobilt bredbånd og e-post på mobil.

Det betyr at en etter hvert veldig stor del av den norske arbeidsstokken kan utføre jobben sin der de til enhver tid befinner seg, om det er hjemme, på hytta, på toget, flyplassen eller på kafé, sier Foss.

Mer fleksibelt

Økt fleksibilitet er den viktigste begrunnelsen for å gi ansatte muligheten til å jobbe utenfra kontoret.Mange syns det er greit å kunne jobbe en time eller to utpå kvelden hvis det betyr at de kan dra tidlig fra jobb om ettermiddagen for å tilbringe tid med barna, sier Foss.

Bare 11 prosent av sjefene svarer at de teknologiske hjelpemidlene tilbys for at ansatte kan jobbe hjemme når de er i litt dårlig form eller har syke barn.

Det kan tolkes som et uttrykk for at norske bedriftsledere respekterer de ansattes rett til å være syk. Og godt er det, sier Abraham Foss.

Bedrifter i Oslo, Akershus og Hordaland tilrettelegger mest for hjemmearbeid, mens bedrifter i Oppland, Nord-Trøndelag, Vestfold og Sogn og Fjordane gjør det minst.

Det har trolig sammenheng med hvor kunnskapsbedriftene stort sett holder til, det er flest av dem i de store byene. Der forsterkes også tidsklemma av mye trafikk og lang reisetid til jobb. Mange begynner arbeidsdagen på lokaltoget inn til byen, sier Foss.Møter uten møterom

Jo større bedriften er, desto større er den teknologiske fleksibiliteten. Nesten alle bedrifter med mer enn hundre ansatte tilbyr medarbeiderne å jobbe hjemmefra, viser undersøkelsen.

Men selv blant bedrifter med en til fire ansatte er andelen oppe i 53 prosent.

Stadig flere arbeidsplasser legger til rette for at møter kan løsrives fra møterommene.

– Video- og konferanseløsninger er et stort utviklingsområde. Nye tjenester gir mulighet til digital samhandling, som ikke bare betyr at kollegene kan se og høre hverandre i sanntid, men også jobbe i samme dokumenter og snakke sammen fra egne PC-er. Slike løsninger vil også ha en positiv miljøeffekt siden reiseaktiviteten kan reduseres, sier Foss.

– Spesielt innenfor kunnskapsorienterte bedrifter vil vi se at skillet mellom det å være på jobben og det å jobbe hjemmefra eller utenfra, vil viskes ut når det blir lett å jobbe sammen digitalt, sier Abraham Foss i Telenor.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.