Ja til EUs energidirektiv

Publisert: 01.11.11

– innholdet kan være utdatert

Direktivet vil innebære at Norge må ytterligere øke sin andel av produsert fornybar energi. Direktivet kan dermed snart behandles i EØS-komiteen.

Direktivet har som formål å fremme fornybare energikilder med et overordnet mål om en 20 prosent andel i 2020 i EU. I tillegg kommer et bindende mål om 10 prosent fornybarandel i transportsektoren. Direktivet omfatter både elektrisitet, oppvarming/avkjøling og transport. Dette er en utvidelse av fornybardirektivet fra 2001, som kun omfattet elektrisitet. Direktivforslaget vil endre og oppdatere bestemmelser og forpliktelser i fornybardirektivet fra 2001 og biodrivstoffdirektivet fra 2003.

Les regjeringens proposisjon til Stortinget her

Les mer om direktivet på Europalov.no

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.