Ja til EUs energidirektiv

- innholdet kan være utdatert

Direktivet vil innebære at Norge må ytterligere øke sin andel av produsert fornybar energi. Direktivet kan dermed snart behandles i EØS-komiteen.
Direktivet har som formål å fremme fornybare energikilder med et overordnet mål om en 20 prosent andel i 2020 i EU. I tillegg kommer et bindende mål om 10 prosent fornybarandel i transportsektoren. Direktivet omfatter både elektrisitet, oppvarming/avkjøling og transport. Dette er en utvidelse av fornybardirektivet fra 2001, som kun omfattet elektrisitet. Direktivforslaget vil endre og oppdatere bestemmelser og forpliktelser i fornybardirektivet fra 2001 og biodrivstoffdirektivet fra 2003.
Les regjeringens proposisjon til Stortinget her
Les mer om direktivet på Europalov.no