Ja på Energioverenskomsten Energi Norge

Publisert: 30.06.14

– innholdet kan være utdatert

13 prosent svarte nei, mens 2 prosent av stemmene enten var blanke eller avvist.

Tariffoppgjøret 2014 for Energioverenskomsten er dermed godkjent og resultatet gjeldende fra 1. juni 2014.

Lokale forhandlinger etter § 8 i Energioverenskomsten kan starte og skal være avsluttet senest 15. september 2014.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.