Ja på Energioverenskomsten Energi Norge

- innholdet kan være utdatert

13 prosent svarte nei, mens 2 prosent av stemmene enten var blanke eller avvist.


Tariffoppgjøret 2014 for Energioverenskomsten er dermed godkjent og resultatet gjeldende fra 1. juni 2014.


Lokale forhandlinger etter § 8 i Energioverenskomsten kan starte og skal være avsluttet senest 15. september 2014.