ITUCs verdenskongress i Vancouver

- innholdet kan være utdatert

Delegater fra 156 land, som representerer 176 millioner fagorganiserte, møtes for å legge kursen for de neste fire årene. Den økonomiske krisen står sentralt på kongressen.
Styrende vedtak
Vedtakene på ITUCs kongress vil være avgjørende for hvordan internasjonal fagbevegelse skal møte virkningene av den økonomiske krisen, og legge grunnlaget for ny bærekraftig vekst og anstendig arbeid.
Flåthen om finansmarkedet
I en tale på kongressens andre dag påpekte LO-leder Roar Flåthen at finansmarkedene må styres. LO-lederen ga full støtte til de aktørene som arbeider for en skatt på finanstransaksjoner. Delegatene på kongressen var samstemte i kravet om en skatt på finanstransaksjoner.
Roar Flåthen understreket videre at finanssektoren også må underlegges skjerpet beskatning i det enkelte land.
– Regningen må ikke overlates til vanlige arbeidstakere, sa han.