IT-streik i Storbritannia

Publisert: 04.02.10

– innholdet kan være utdatert

Fujitsu antok at det var en overtallighet på 1000 i Storbritannia i fjor. Som en følge av dette foreslo de å reduserer ansattes lønninger med 20 prosent og lukke selskapets pensjonsordning. På bakgrunn av dette stemte medlemmene i Unite for streik i fjor.De streiket først en dag den 18. desember i fjor. Det var den første nasjonale streiken i IT-sektoren i Storbritannia.

Unite stiller også spørsmål om et uforholdsmessig stor antall kvinner, deltidsansatte og folk med etnisk minoritetsbakgrunn er tatt ut i nedbamanningen.Medlemmene i Unite har nå gjennomført en 10 dagers streik, og planlegger ytterligere to streikedager i forhandlingene om arbeidsplasser, lønn og pensjoner.

Tvisten er nå på et kritisk stadie der regjeringen og meklingsinstituttet er involvert i å finne en løsning.Uni ber fagforeningsmedlemmer rundt i verden om støtte til de streikende i Storbritannia. Gå inn på Unis hjemmeside for å gi din støtte.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.