Internasjonal minikonferanse

- innholdet kan være utdatert

Program


09.00 Velkommen v/LO-sekretær Reene Rasmussen
09.15 Midtøsten – Kaos eller demokrati? V/Torgeir Larsen, tidligere statssekretær i UD
09.45 Ordskifte
10.15 LOs internasjonale faglige programsamarbeid v/Nina Mjøberg, seksjonsleder
10.35 Norsk Folkehjelps Internasjonale organisasjons og demokratiarbeid, v/Orrvar Dalby, leder internasjonal avdeling
10.55 Ordskifte
Pause
11.30 Lokal deltakelse – LOs programsamarbeid i Swaziland og Malawi v/Julie Lødrup, forbundssekretær NTL
11.45 Norsk Folkehjelps arbeid i Midt Østen/ Nord Afrika v/Martin Holte, rådgiver Midt-Østen.
12.00 Neste steg. Planlegging for en større konferanse våren 2014.
12.30 Avslutning – lunsj

Møteledere


Vidar Bjørnstad, Leder av LOs Internasjonale avdeling
Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Påmelding


Frist: Fredag 22. november
Påmelding sendes til: Brita Hemer Martin, e-post: brita.hemer.martin@lo.no, tlf: 909 36 491