Internasjonal dag mot tvangsarbeid

Publisert: 02.12.14

– innholdet kan være utdatert

ILO anslår at tvangsarbeid årlig genererer ulovlige overskudd på 150 000 000 000 US dollar. To tredeler av overskuddet er laget på utnytting av mennesker – hovedsakelig kvinner og barn i sex- og underholdningsindustrien.

Slaveri skaper også overskudd til skruppelløse arbeidsgivere i landbruket, bygg og anlegg, produksjon, gruvedrift, husarbeid og andre sektorer som omfatter de fleste av dem som utsettes for tvangsarbeid.

Og det er ingen geografiske grenser – det berører mennesker over det meste av kloden.

Forbedringer er gjort i form av sterkere lover og retningslinjer. Arbeidere organiserer seg i sektorer hvor tvangsarbeid pågår. Selskaper har tatt grep for å utelukke tvangsarbeid fra sine leverandørkjeder. Og det er en voksende bevegelse av borgere som krever slutt på undertrykking og diskriminering av medborgere.

Siden ILOs opprop mot tvangsarbeid i 2005 (Global Alliance), har det blitt en verdensomspennende og sterkere bevegelse mot denne umenneskelige praksisen. Ledere fra regjeringer, næringsliv, fagforeninger, kunst og media har stopp opp og tatt affære.

Men vi må gjøre mer.

Vi må gjøre noe med det samfunnsøkonomiske grunnlaget for moderne slaveri, som husleiesystemer, bruk av uregulert arbeidskraft med mer. Flere fattige må få tilgang til utdanning. Alle skal ha rett til å organisere seg i fagforeninger. Politiet må forsterkes for å stoppe handel med mennesker.

I juni i år ga ILOs medlemsland en overveldende støtte til innføring av rettskraftige standarder mot tvangsarbeid. Protokollen Forced Labour Convention, 1930 (nr 29) og dens tilleggsanbefaling nr 203, erklærer nye forpliktelser og gir veiledning for å sikre effektiv utrydding av tvangsarbeid, menneskehandel og slaverli-liknende praksis.

ILO oppfordrer regjeringer til å ratifisere den nye protokollen og å trappe opp tiltak hjemme og ute.

ILO oppfordrer alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner til å øke sin innsats mot tvangsarbeid.

ILO oppfordrer alle til å støtte ILOs Global Alliance mot tvangsarbeid.

La oss alle stå sammen for å ende slaveriet i det 21. århundre.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.