Installasjon diskuterer tariff

Publisert: 24.10.11

– innholdet kan være utdatert

Konferansen er i Trondheim og samler 104 delegater i tillegg til gjester, observatører og ansatte ved forbundskontoret. Delegatene skal diskutere tariffpolitikk og fatte vedtak på flere innkomne forslag fra ytre organisasjon angående overenskomsten (LOK). 

På programmet er det et par punkter som blir mer grundig behandlet. Det er arbeidsrotasjoner, hvordan lønnssystemene skal utvikles og ferden videre etter ny FKE (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr). Et annet diskusjonstema er en rapport fra ei arbeidsgruppe med tittelen ”Endringer i europeisk arbeidsliv, hvordan sikre faste ansettelser”.

Konferansen skal også velge medlemmer av forhandlingsutvalget, som er et sentralt utvalg, blant annet i forbindelse med hovedoppgjøret 2012.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.