Innspill til vikarbyrådirektivet

Publisert: 28.09.10

– innholdet kan være utdatert

Direktivet er omstridt og uenigheten er stor mellom arbeidsgiverorganisasjonene og fagbevegelsen.

Formålet med direktivet er å fjerne unødige restriksjoner på innleie, det andre er like lønns- og arbeidsvilkår for fast ansatte og vikarer.

Regjeringen mener vi kan beholde dagens arbeidsmiljølov, NHO mener implementering av direktivet vil gjøre det lettere å ansette midlertidig. LO vil avvente høringsrunden i forbundene før man tar standpunkt.

Høringen ligger på nettsiden til Arbeidsdepartementet.

Innspill vedrørende innholdet i høringsdokumentet sendes HMS-utvalget ved forbundssekretær Henning Solhaug, henning.solhaug@elogit.no

 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.