Innspill til vikarbyrådirektivet

Publisert: 28.09.10

– innholdet kan være utdatert

Direktivet er omstridt og uenigheten er stor mellom arbeidsgiverorganisasjonene og fagbevegelsen.

Formålet med direktivet er å fjerne unødige restriksjoner på innleie, det andre er like lønns- og arbeidsvilkår for fast ansatte og vikarer.

Regjeringen mener vi kan beholde dagens arbeidsmiljølov, NHO mener implementering av direktivet vil gjøre det lettere å ansette midlertidig. LO vil avvente høringsrunden i forbundene før man tar standpunkt.

Høringen ligger på nettsiden til Arbeidsdepartementet.

Innspill vedrørende innholdet i høringsdokumentet sendes HMS-utvalget ved forbundssekretær Henning Solhaug, henning.solhaug@elogit.no

 

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.