Innsatsen mot a-krim må styrkes

Publisert: 22.03.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Den økte innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet begynner å virke. EL og IT Forbundet roser etatenes og fagforeningens arbeid, og ber regjeringen styrke innsatsen på feltet.

Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten samarbeider for å bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim). Etatene har nå lagt fram en felles årsrapport om resultatet av samarbeidet. Hovedbildet i rapporten er at arbeidslivkriminaliteten er noe redusert de siste årene. 

Skryt til fagforeningene

Rapporten trekker fram fagforeningenes tips som viktig for å lykkes med innsatsen. Både Fair play Bygg i Oslo og Byggebransjens uropatrulje i Trondheim, hvor henholdsvis Elektromontørenes Forening i Oslo/Akershus og Elektroarbeidernes Fagforening i Trøndelag er med, trekkes fram i rapporten som gode eksempler.

– Det er bra om omfanget av a-krim er redusert, slik rapporten gir inntrykk av. Etatene, og ikke minst fagforeningene, fortjener ros for den innsatsen som er lagt ned, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

A-krim er fortsatt omfattende

I etatenes felles årsrapport for 2017 ble det anslått at tapte skatteinntekter som følge av a-krim lå mellom 12 og 60 milliarder kroner. Rapporten for 2018 har ikke oppdatert tall på grunn av metodisk usikkerhet. Den peker på noen trender som viser at de kriminelle aktørene finner nye metoder for å omgå eller utnytte regelverket. EL og IT Forbundet mener det er grunnlag for å fastslå at omfanget av arbeidslivskriminalitet fortsatt er høyt og svært alvorlig. 

Må ikke bli en sovepute

– Rapporten må ikke bli en sovepute for regjeringen. Den må føre til at trykket holdes oppe, og at etatene får ressurser til flere tilsyn og kontroller. I tillegg må innsatsen for et organisert arbeidsliv og mulighetene for å stoppe ulovlig innleie styrkes, sier Andersen.

EL og IT Forbundet etterlyser blant annet bedre informasjonsdeling mellom etatene, flere aksjoner fra etatene i samarbeidet og en politikk som støtter opp under det organiserte arbeidslivet. I tillegg er det viktig at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) oftere svarer med kontroller på bygg- og anleggsplassene når de mottar tips.   

EL og IT Forbundet har tidligere krevd at Arbeidstilsynet får myndighet til å stoppe ulovlig innleie.

Færre tilsyn

I sin egen årsrapport oppgir Arbeidstilsynet at antall tilsyn har sunket for hvert år, fra nesten 18.000 i 2015 til 13.400 i fjor.

Hele årsrapporten 2018:

Sammen mot arbeidslivskriminialitet – Felles årsrapport for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet 

 

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.