Innsats mot ungdomsledighet

Publisert: 10.01.12

– innholdet kan være utdatert

Kommisjonens initiativ har fått navnet ”Muligheter for ungdom” og medlemslandene oppfordres til å sette i verk tiltak for å redusere frafall i skolen, bidra til utdanning og opplæring som er relevant for arbeidslivet og skape jobbmuligheter for ungdom. Kommisjonen oppfordres også medlemslandene til å ta i bruk 30 milliarder Euro som fremdeles står ubrukt i EUs sosial fond.

Blant tiltakene som kommisjonen foreslår finner vi:

4 millioner Euro for å hjelpe medlemslandene få på plass en ungdomsgaranti som sikrer ungdom rett til arbeid, utdanning eller opplæring innen fire måneder etter avsluttet utdanning.

1.3 millioner Euro for å bidra til økt antall læreplasser. Ønsket er en økning på 10 prosent noe som vil bety 370 000 nye læreplasser.

3 millioner Euro for å hjelpe medlemslandene i å etablere ordninger som fremmer unge entreprenørers muligheter til å starte egne virksomheter.

Økonomisk støtte for å bidra til at 5000 ungdommer kan finne arbeid i et annet EU-land.

Les mer på kommisjonens hjemmeside

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.