Innsamling 1. mai

- innholdet kan være utdatert

Ytrings- og organisasjonsfrihet og retten til å delta i politisk arbeid er grunnleggende i ethvert demokrati. Disse rettighetene innskrenkes i mange land. Retten til å organisere seg, ytre seg, forhandle og mobilisere, er under press på alle kontinenter.


Fagbevegelsen har sin oppmerksomhet på organisasjonsrett for arbeidstakerne, mens Norsk Folkehjelp jobber for organisasjonsrett for utsatte grupper i samfunnet, som kvinner, studenter og urfolk. Aksjonen setter søkelys på undertrykking av demokratiske rettigheter som skjer internasjonalt, og samtidig stiller vi krav om at utviklingspolitikken tar mål av seg om å bidra til demokrati og rettferdig fordeling.

Colombia, Myanmar og Palestina


Colombia, Myanmar og Palestina er blant de landene Norsk Folkehjelp har programmer i, og hvor presset på demokrati og det sivile samfunn er størst. Organisasjonsfrihet og styrking av folkelige organisasjoner er en forutsetning for varig fred i alle disse tre landene.
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og sammen kan vi utgjøre en forskjell.
Les mer på www.