Innovasjon Norges gjorde jobben sin

Publisert: 09.06.10

– innholdet kan være utdatert

Innovasjon Norge håndterte de økte rammene gjennom regjeringens tiltakspakker i finanskriseåret 2009 på en meget god måte, konkluderer rapporten “En statlig redningsbøye”. de økte rammene fra Nærings- og handelsdepartementet bidro til at Innovasjon Norge kunne hjelpe næringslivet gjennom en kritisk periode, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Utløste privat kapital

Evalueringen viser at Innovasjon Norges finansieringspakker var med på å utløse privat kapital i en periode der private aktører viste mindre vilje til å foreta investeringer. MENON mener at mye tyder på at de benyttede virkemidlene var utløsende for privat kapitaltilførsel.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.