Innovasjon Norges gjorde jobben sin

- innholdet kan være utdatert

Innovasjon Norge håndterte de økte rammene gjennom regjeringens tiltakspakker i finanskriseåret 2009 på en meget god måte, konkluderer rapporten «En statlig redningsbøye». de økte rammene fra Nærings- og handelsdepartementet bidro til at Innovasjon Norge kunne hjelpe næringslivet gjennom en kritisk periode, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.
Utløste privat kapital
Evalueringen viser at Innovasjon Norges finansieringspakker var med på å utløse privat kapital i en periode der private aktører viste mindre vilje til å foreta investeringer. MENON mener at mye tyder på at de benyttede virkemidlene var utløsende for privat kapitaltilførsel.