Innleie i byggebransjen øker

Publisert: 12.10.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Under Fellesforbundets landsmøte i helgen ble det presentert en rapport laget av Manifest tankesmie. Oppdragsgiver er bygningsarbeiderforeningene i Oslo.

En av trendene er at innleie hos hovedentreprenørene går ned. De samme hovedentreprenørene har også redusert sin egebemanning/faste ansatte. I stedet brukes det mer og mer undertreprenører.

Det er fortsatt mye innleie, men det skjer i leddene under hovedentreprenørene.

Les mer på Frifagbegevelse.

Det var mange som fra landsmøtet  talerstol gikk hardt ut mot bemanningsbransjen. I Oslo-området har de seks største bemanningsbyråene seks ganger flere bygningsarbeidere som de seks største entreprenørselskapene. Samme problem gjelder innen hotell- og restaurant.

Ifølge Steinar Krogstad, som ligger an til å bli Fellesforbundets nye nestleder, har noen sentrale punkter, skriver Frifagbevegelse.

  • Bemanningsbransjen fører til at bedriftene reduserer antall ansatte.
  • Det undergraver arbeidsforholdene i hele arbeidslivet og utgjør dermed en trussel mot det organiserte arbeidisliv.
  • Unntaket i AMLs krav in tariffavtale ved avtale om innleie skjerpes inn. Det må blil en landsdekkende tariffavtale.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.