Innfrir delvis i Trondheim

Publisert: 18.08.11

– innholdet kan være utdatert

Arbeideravisa skriver at det ble stilt hele 50 krav til politikerne ved forrige kommunevalg i Trondheim. De rødgrønne lovet å innfri 43.

En allianse mellom LO, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund har vært en viktig faktor i de siste valgene i Trondheim. Det felles Trondheimsmanifestet med krav til politikerne har gitt de 40.000 yrkesaktive medlemmene og folk flest viktig og konkret informasjon om hva partiene mener.

Blant de innfridde kravene siden 2007 er: Mindre privatisering, flere hele stillinger, mer ressurser til spesialundervisning, ingen omregulering mot bedriftenes ønsker, mer innsynsrett for tillitsvalgte, flere lærlingeplasser, tidligere informasjon og medvirkning i reguleringssaker, solidaransvar for hovedentreprenører som forutsetning for å få kommunale oppdrag.

Det er bra, men ikke nok, mener en samlet fagbevegelse, og stiller 56 nye krav, som 28 fagforeninger har arbeidet seg fram til enighet om i løpet av det siste året.

Kravene er sendt partiene og svarene blir snart offentliggjort.

Leder Arne Byrkjeflot i LO i Trondheim er mest fornøyd med at krav til lønns- og arbeidsforhold ved kommunale oppdrag og anbud er innfridd. Spesielt at Trondheim kommune var først med å innføre solidaransvar, at hovedentreprenør står ansvarlig for at også underentreprenører betaler riktig.

Han er mest skuffet over at deltidsprosenten i kommunen går i feil retning, og at det ikke er gjort noe for å øke grunnbemanningen på sykehjem.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.