Innfører drøftingsplikt

Publisert: 06.07.10

– innholdet kan være utdatert

Tillitsvalgte i denne sammenhengen kan være fagforeningstillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøutvalg eller andre representanter for de ansatte.

– Den nye drøftingsplikten vil bidra til å øke virkesomhetenes bevissthet oim bruk av midlertidig ansatte, og dermed få flere over fra midlertidige til faste stillinger, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at selve drøftingsprosessen blir gjennomført mellom partene i bedriftene.

Krav på fast ansettelse

I tillegg er det vedtatt en endring i arbeidsmiljølovens bestemmelse om at arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig tilsatt i mer enn fire år, skal regnes som fast ansatt. Fravær genrelt skal ikke komme til fradrag når man regner ut tilsettingsperioden etter fireårsregelen.

– Med denne presiseringen vil vi klargjøre en rettslig uklar situasjon og innføre en helhetlig regulering i loven, sier arbeidsministeren.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.