Inkluderende.no er på nett

- innholdet kan være utdatert

Opplæringsfilmene kan ses på nettstedet www.inkluderende.no. De kan ses via PC-hjemme, på kontoret eller sammen med kolleger på jobben.
Filmene tar for seg ulike tenkte situasjoner og hvordan kan løses, skriver FriFagbevegelse.
Hva inkluderende.no er
Et opplæringsverktøy med 3 interaktive filmer om IA til refleksjon og inspirasjon. I tillegg er det utviklet temasider med læringsressurser, verktøy, og linker som støtte til filmene.

Filmene varer 30 minutter. De kan brukes individuelt eller i grupper, som f. eks. som utgangspunkt for diskusjon på samlinger, avdelingsmøter, seminarer o.l.
Målgruppe er ledere, tillitsvalgte, ansatte og verneombud i alle virksomheter i Norge.
Ansvarlige er: Hovedorganisasjonen Virke, KS, LO, NHO, Unio, YS og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom «Farve – forsøksmidler arbeid og velferd».
Sosiale medier
Inkluderende.no kan du også følge på Facebook og sjekke ut på Youtube.

  • facebook.com/inkluderende

  • youtube.com/inkluderende