Inkluderende arbeidsliv mer enn administrative reformer

Publisert: 05.02.10

– innholdet kan være utdatert

Vi tror imidlertid fraværet av kritikk ikke bare skyldes forslagene fra ekspertgruppen, men også de negative forventningene mange hadde til resultatet.

EL & IT Forbundet har lenge vært uroet over hvordan debatten om sykefraværet i Norge har vært vinklet i media. Moral, økonomiske incitamenter og straffetiltak overfor arbeidstakerne har fått lov til å dominere, på bekostning av forebygging og arbeidstakermedvirkning. Påstander om dramatisk økning i sykefraværet har blitt fulgt opp av påstander om at Norge har en for sjenerøs sykelønnsordning.

Ekspertrapporten bidrar dessverre til å forsterke dette inntrykket. Utvalget fastslår at nivået på sykefraværet i dag er for høyt, og at man må motvirke risikoen for “overforbruk” av ordningen. Rapporten fastslår også at lavere kompensasjonsgrad vil være et effektivt virkemiddel for å redusere sykefraværet, men utvalget legger til at det ikke er det eneste.

EL & IT Forbundet støtter ekspertutvalgets forslag om forlenget egenmeldingsperiode og styrking av kunnskap om feltet, men vi er sterkt skeptiske til anbefalingene om økt bruk av graderte sykemeldinger og at dette skal være hovedregelen fra og med 8 uker. Vi oppfatter både dette forslaget, og andre, som går ut på å “styrke portvaktfunksjonen” som urealistiske uten at ansatte får større innflytelse i norsk arbeidsliv og uten en betydelig styrking og omlegging av NAV.

EL & IT Forbundet forventer også at det i den videre prosessen fram mot en ny IA-avtale legges større vekt på årsakene til sykefraværet og forebygging av jobbrelatert sykefravær.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.