Ingenting til EVU

Publisert: 05.10.10

– innholdet kan være utdatert

Forbundsleder i EL & IT Forbundet, Hans O. Felix, etterlyser penger til etter- og videreutdanning også i dette statsbudsjettet.

– Vi er ikke fornøyde. De har ennå ikke innført det som sto i den første Soria Moria-erklæringen. I Soria Moria II fra 2009 er EVU fremdeles på planen, men teksten er langt mer moderat. Blant annet er ikke finansiering av livsopphold tatt med i denne erklæringen. Etter- og videreutdanning er en hjertesak for oss i EL & IT Forbundet, som vi til og med har streiket for. Jeg kommer ikke til å slutte å hente frem dette så lenge vi ikke ser at det blir bevilget penger til dette, sier Felix, etter at statsbudsjettet ble offentliggjort i dag.

Styrket innsats mot skolefrafall

Innsatsen for å motvirke frafallet i videregående opplæring skal trappes kraftig opp. Vi foreslår derfor å bevilge 425 millionar kroner til målretta tiltak for dette i 2011, en styrking på 175 millioner kroner i forhold til 2010, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen og understreker at fullført videregående opplæring er helt avgjørende for at ungdom skal stå godt rusta i møtet med arbeidsliv og videre utdanning.

86 millioner til voksenopplæring

Gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) vil regjeringa at voksne som ønsker, og har behov for, mer opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og bruk av IKT, skal få det. Bevilgningen til dette formålet øker derfor til 86 millioner kroner i 2011 – 10 millioner kroner mer enn for inneværende år.

2200 nye studieplasser

For å gjøre universitet og høgskoler i stand til å møte større ungdomskull, og samtidig tilby god kvalitet på studiene foreslår regjeringa å opprette 2200 nye studieplasser fra hausten 2011. Det betyr at regjeringa vil ha opprettet nesten 18 000 studieplasser i perioden 2009–2015.

Les mer om Kunnskapsdepartementets budsjettall på hjemmesida deres.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.