Ingen dødsulykker på sokkelen i 2011

Publisert: 30.04.12

– innholdet kan være utdatert

Målrettet arbeid for reduksjon av risiko bærer frukter. Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2011 viser positiv utvikling på viktige områder.

– Det er spesielt gledelig å se at utviklingen ser ut til å ha snudd i positiv retning på viktige områder som hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser. Dette er områder vi har bedt næringen ta tak i. Og nå ser vi forbedring. Målrettet innsats gir resultater, sier Ptil-direktør Magne Ognedal.

Personskader
Antall alvorlige personskader har vist en positiv utvikling de senere årene. Skadefrekvensen på produksjonsinnretninger var i 2011 på sitt laveste nivå noensinne. Selv med økt antall arbeidstimer totalt gikk antall alvorlige ulykker ned fra 23 alvorlige personskader i 2010 til 17 i 2011.

Skadefrekvensen på flyttbare innretninger i 2011 viser en svak økning fra 2010 til 2011, men ligger likevel under gjennomsnittet for de ti foregående årene. Det var ni alvorlige personskader på flyttbare innretninger i 2011, mot fem i 2010.

Det var ingen dødsulykker på norsk sokkel i 2011.

Lenke til  mer informasjon i RNNP 2011.

 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.