Industrien friskmeldt

Publisert: 05.03.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Avtalen om Inkluderende arbeidsliv ble vedtatt i 2001. Målsetningen var å redusere sykefraværet med 20 prosent.

Blant norske industribedrifter er sykefraværet i perioden 2003–2013 redusert med 35 prosent. Fraværet er redusert fra et snitt på 7 til 4,5 prosent.

Den årlige gevinsten er på 800 millioner kroner for bedriftene som har deltatt i undersøkelsen. De representerer 70.000 årsverk.

I kommunal sektor som også er omfattet av IA-avtalen har fraværet holdt seg uforandret på 9,5 prosent.

Les mer på idebanken.no.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.