ILO-94 gjelder i Norge

Publisert: 15.01.13

– innholdet kan være utdatert

Det betyr at bedrifter som tar oppdrag i offentlig sektor skal betale norske lønns- og arbeidsvilkår ved inngåelse av offentlige kontrakter, slik det står i ILO-konvensjon 94.

Dermed er en lang sak mellom Eftas overvåkingsorgan ESA og regjeringen ved Arbeidsdepartementet avsluttet.

Det som kom ut av den 4,5 år lange diskusjonen er noen tilpasninger i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Regjeringen nektet å etterkomme ESAs krav om store endringer.

De små endringene betyr at forskriften gjelder færre bransjer enn før, og at norske myndigheter skal sørge for bedre oversikt over norske lønns- og arbeidsvilkår for virksomheter i hele EØS-området som ønsker å legge inn anbud på offentlige kontrakter.

Forskriften gjelder tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter som overstiger en million kroner for statlig myndigheter og 1,6 millioner kroner for andre oppdragsgivere.

 

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.