IKT og Service-resultatet vedtatt

Publisert: 05.11.20
(Endret: 23.05.22)

87 prosent stemte for resultatet fra forhandlingen mellom EL og IT Forbundet og Virke om Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk. 

– Det var et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefalte medlemmene om å stemme ja til resultatet, det er jeg glad for at medlemmene var enige i, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Medlemmene skulle ta stilling til blant annet følgende:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 fra 01.04.2020.
  • Det er enighet om en solid minstelønnsøkning samt at minstelønnssystemet er utvidet med en ny sats gjeldene etter 6 år. Minstelønnssatsene er med dette like for begge IKT-overenskomstene til EL og IT Forbundet.
  • Det gis en permisjonsdag med lønn i forbindelse med flytting til ny fast bolig samt innstramminger i plikten til å etablere kompetansehevingsplaner.
  • Det er slått fast at det ikke er adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Les mer: https://elogit.no/hovedoppgjøret-2020/iktservice

62,7 % av de stemmeberettigede deltok.
87,6 % stemte ja.
7,6 % stemte nei
4,9 % stemte blankt. 

Relevante artikler

Dette er satsene for konfliktstøtte. Vedtatt av forbundsstyret 12. mars 2024
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.