Hovedoppgjøret 2020: Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Status: Forhandlinger pågår.

Overenskomstens bestemmelser gjelder for arbeidstakere som er ansatt i virksomheter innen IKT og serviceelektronikkrelaterte virksomheter. Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever som gis praksis-opplæring i arbeidslivet (PIA) eller personer som gjennomgår 8 ukers yrkesorientert program (YPRO). Overenskomsten er mellom LO/EL og IT Forbundet og Virke

Resultat: Partene har hatt et oppstartmøte. Det er konstatert stor avstand. Partene trenger lengre tid for å finne mulige løsninger. Forhandlingene vil fortsette på et senere tidspunkt.

 

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Overenskomstens bestemmelser gjelder for arbeidstakere som er ansatt i virksomheter innen...

Hovedavtalen LO-Virke

Hovedavtalen mellom LO og Hovedorganisasjonen Virke gjelder som første del av alle...

Aktuelt

Tariff 2020

Enighet i overenskomst for heisfaget

Tariff 2020

Heis-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Enighet i LOK-meklingen

Tariff 2020

LOK-mekling på overtid

Tariff 2020

Mekling i gang på LOK-en