IKT løfter norsk økonomi

Publisert: 19.05.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Det kommer fram av en ny studie forskere i Menon har laget for IKT-Norge. 

– Vår påstand er i dag slik den har vært gjennom mange år. Nå har vi endelig gode data på det. Vi er Norges viktigste næring i kraft av egen størrelse, og særlig fordi vi skiller oss ut fra andre næringer ved at vi bidrar med effektivisering, vekst og innovasjon i andre næringer og i offentlig sektor, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.

Internasjonale studier

Ved siden av den nasjonale verdiskapningen går rapporten gjennom ulike internasjonale studier av hvordan IKT-næringen bidrar til resten av samfunnets verdiskapning. IKT-Norge håper at man med denne rapporten får en bedre forståelse av IKT-næringen.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.