Ikke rør lønna

Publisert: 12.02.13

– innholdet kan være utdatert

Det var utkommet av et møte med Europaparlamentets sysselsettingskomité i forrige uke. Arbeidsgiverne mente stort sett mente det samme.

Representantene på møtet fra Norge ga uttrykk for det samme. Tysk LO valgte å holde seg helt borte for på den måten si hva de mener. Bakgrunnen for møtet var et forslag fra EU-kommisjonen om å tilsette et trepartsorgan som skulle overvåke lønnspørsmål.

Mange innlegg henviste til EU-traktatens artikkel 153 hvor det heter at Kommisjonen ikke har noe kompetanse til å drøfte lønnspørsmål, heller ikke mene noe om streik eller lockout.

Les mer på lo.no.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.