ID-kort som seriøs faktor

Publisert: 20.07.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsyndet i Midt-Norge har så langt i år gjennomført 454 tilsyn, som medførte 860 reaksjoner og det er gitt 112 pålegg om ID-kort i bygg- og anleggsbransjen, skriver Adresseavisen.

Det er i hovedsak de samme aktørene som ikke gir sine arbeidstakere ID-kort.

– Det er ikke fordi de ikke vet at dette skal gjøres, sier Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje.

Innen bygg- og anleggsbransjen er det lovpålagt for den ansatte/arbeider å identifisere seg med et ID-kort. ID-kort fås når både arbeidstaker og arbeidsgiver er registrert, blant annet i enhets-, moms-, arbeidstaker-, arbeidsgiver- og folkeregister.

Byggebransjens uropatrulje er et topartssamarbeid mellom byggfagene i Fellesforbundet og lokale laug og foreninger, blant annet Håndverkerforeninger. Den seriøse delen av bransjen reagerer på den konkkurransevridningen som skjer når useriøse tar snarveier, skriver Adresseavisen.

Det avdekkes også mangel av verneombud, redusert HMS, samt at uropatruljen avdekkes i samarbeid med Skatteetaten.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.