ID-kort for renhold: Steg i riktig retning

Publisert: 06.05.10

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet har merket seg at renholdsbransjen i flere år han ønsket seg tiltak fra regjeringen for å bedre arbeidsmiljøet, konkurransevilkårene og hindre sosial dumping i bransjen, heter det i uttalelsen.

Selv om innføring av ID kort for rengjøringsbransjen alene ikke vil kunne løse alle problemer bransjen har med hensyn til seriøsitet, så mener vi den nye forskriften er et steg i riktig retning og vil på sikt kunne være et godt hjelpemiddel til å fremme målet om en mer seriøs bransje.

EL & IT Forbundet er spesielt glad for at en ordning med ID Kort for rengjøringsbransjen nå blir knyttet opp til en offentlig tilgjengelig registreringsordning, noe også bransjen selv ønsker for å kunne jobbe mer effektivt mot useriøsitet og hindre sosial dumping innen renhold.

Det er svært viktig at departementet ved innføring av den nye forskriften iverksetter en informasjonskampanje både ovenfor arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud i bransjen. Det må gjøres helt klart hvilke krav som nå settes til blant annet registrering av de som skal jobbe i bransjen og hvilke opplysninger arbeidsgiverne er ansvarlig for å oppgi.

Når det gjelder endringer for bygg- og anleggsbransjen kan ikke EL & IT Forbundet se at noe i den nye forskriften endrer dagens realiteter i gjeldende forskrift.

Les hele høringsutalelsen her.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.