IA-konferansen 2011

Publisert: 03.11.11

– innholdet kan være utdatert

Konferansen favner alle de tre delmålene for IA-avtalen. På programmet står blant annet kjønnsforskjeller i sykefraværet, hovedorganisasjonenes opplæringsprogram, regjeringas jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne og utdeling av årets seniorpris.

Les programmet for konferansen her

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) og LO-leder Roar Flåthen er blant innlederne. Konferansen er åpen for virksomheter og andre som er engasjert i IA-arbeidet.

Årets seniorpris

Under IA-konferansen vil Statsråd Rigmor Aaserud dele ut Senter for Seniorpolitikk sin pris “Årests seniorinitiativ 2011”. I år går prisen til St. Olavs Hospital for blant annet ”å ha gjort seniorpolitikk til et eget satsingsområde for virksomheten. Formålet med den seniorpolitiske satsingen er at seniorer skal motiveres til lengre yrkesaktivitet, og at St. Olavs Hospital kan benytte denne arbeidskraften og kompetansen på best mulig måte”.

Les mer om prisen på seniorpolitikk.no.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.