IA-forhandlinger i gang

Publisert: 16.08.13

– innholdet kan være utdatert

Rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppen som har oppsummert erfaringene med IA-samarbeidet og kommet med anbefalinger for det videre arbeidet, blir et viktig grunnlag for forhandlingene.

Arbeidsgruppen la til grunn at et forpliktende trepartssamarbeid og arbeidsplassen som arena fortsatt skal ligge til grunn for det videre IA-samarbeidet.

Med på kommende forhandlinger
  • Anniken Huitfeldt, arbeidsminister
  • Merethe Foss Liverud, statens personaldirektør
  • Inger Lise Blyverket, fagsjef i Virke
  • Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter
  • Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør i KS
  • Ann-Torill Benonisen, spesialrådgiver i NHO
  • Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO
  • Jorunn Berland, leder i YS
  • Anders Folkestad, leder i Unio
  • Tove Storrødvann, generalsekretær i Akademikerne


Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.