Hydro investerer på Karmøy

Publisert: 27.05.10

– innholdet kan være utdatert

Anlegget vil få kapasitet til å motta og håndtere brukt aluminium fra alle Hydroanlegg her i landet, samt fra kilder for øvrig i Skandinavia/Norden.
Ny teknologi erstatter eldre

Hydro opplyser at planen er å få det nye gjenvinningsanlegget i drift fra midten av 2012. Det ferdige resirkulerte metallet vil selskapet bruke til sitt produktstøperi på Karmøy. Det vil delvis erstatte produksjonen av aluminium i de gamle Søderbergovnene, som ble stengt i mars i fjor. Det er fjerningen av disse ovnene som frigjør areal til den nye produksjonslinjen for industriell aluminiumsgjenvinning. Hydro vil også se på muligheten for Ãå gjenvinne og bruke om igjen mest mulig av betong- og stålkonstruksjonene i Søderbergovnene.

Hydro opplyser at med denne viktige beslutningen starter nå arbeidet med å innhente de nødvendige tillatelser og miljøgodkjenninger.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.