Hver femte leder har lest ansattes epost – fem tips om overvåking på arbeid

Publisert: 28.05.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Mange ledere følger med på hvilke nettsider som besøkes i arbeidstiden. De snoker i ansattes innboks og har elektroniske systemer for registrering av tidsbruken. Samtidig så kan ikke arbeidsgivere reglene for overvåkning av ansatte, viser en fersk undersøkelse fra Deloitte.

Over en tredjedel av arbeidsgiverne svarte at det ikke er utarbeidet retningslinjer for bruk av overvåkings- og kontrolltiltak i virksomheten, noe som faktisk er et krav etter regelverket. 

140 arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor har deltatt i undersøkelsen.

Ikke overraskende, dessverre

EL og IT Forbundet har at store deler av arbeidslivet preges av mer kontroll og mindre tillit enn før.  Utover det som kommer fram av Deloitte-undersøklelsen, så ser vi overvåkning av PC-skjermen til ansatte, bruk av kameraer på arbeidsplassen eller misbruk av elektronisk kjørebok. Konsekvensen er at mange yrkesgrupper har nærmest null privatliv igjen på arbeidsplassen. EL og IT Forbundet har medlemmer som må loggføre sin status med enten tilgjengelig, pause eller lunsj. Skal de hente en kopp kaffe eller på do, må status settes til «ikke klar». Denne mistilliten fra sine arbeidsledere skaper mistrivsel, stress og i verste fall sykdom.

– Det er en skadelig utvikling. Tillit skaper selvstendige og motiverte arbeidstakere, og det er bra for bedriften. Vi mener at ledere på alle nivåer må få bedre opplæring i verdien av tillit. I tillegg viser undersøkelsen at mange trenge å lære seg gjeldende lov- og avtaleverk på området, sier Monica Derbakk, leder av utviklingsavdelingen i EL og IT Forbundet.

Fem tips om overvåkning

Du har rett til et privatliv, også på jobben. Innføring av kontrolltiltak skal drøftes med arbeidstagernes tillitsvalgte. Husk at verneombudet skal tas med på råd, og at arbeidsmiljøutvalget skal behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.

De ansatte skal være informert om:

  • at kontroll og overvåkning finner sted
  • hvordan kontroll og overvåkning skjer
  • hva opplysningene skal brukes til
  • eventuelle endrede formål med kontrollen og overvåkningen
  • Arbeidsgiveren skal vurdere om andre metoder er tilstrekkelige, og må velge den minst inngripende løsningen.

Kontrolltiltak skal:

  • være saklige i forhold til den virksomheten som drives
  • stå i forhold til problemene virksomheten ønsker å løse
  • samlet sett ikke være for inngripende
  • Kontrolltiltak skal evalueres jevnlig.

Kilde: Arbeidstilsynet

Kurstilbud til tillitsvalgte i EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet har utviklet et nytt kurs om kontroll og overvåkningen. Ta kontakt med ditt distrikt eller din fagforening for å høre om det er planlagte kurs i din region.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.