Hver femte bedrift brøt loven

- innholdet kan være utdatert

For selv om LO har satt fokus på unges arbeidsvilkår i sitt første møte med arbeidslivet i flere år, er det fortsatt mange bedrifter som ikke har alt på stell. Av de 5575 bedriftene sommerpatruljen besøkte i sommer, avdekket man brudd på avtaleverk, arbeidsmiljølov og eller andre lover hos 20 prosent av arbeidsgiverne. Det er en økning på nesten fire prosent sammenlignet med fjoråret.
Manglende eller mangelfull arbeidskontrakt står for halvparten av bruddene. Også brudd på arbeidstidsregler, overtidsregler og manglende lønnsslipp ble avdekket i løpet av sommeren. Sigrid Kleiva-Gramstad påpeker at det er viktig for sommerpatruljen å informere ungdommer om sine rettigheter.

Uvitende ungdommer


– Ved siden av å avdekke lovbrudd og oppdra arbeidsgivere, har sommerpatruljen en viktig misjon i å informere ungdom om hvilke rettigheter de har på arbeidsmarkedet. Mange ungdommer er usikre på hva de kan kreve. Da er det viktig for oss å informere dem om det, sier hun.
Det var store variasjoner mellom fylkene LOs sommerpatrulje besøkte. Men LOs utsendte kun fant brudd hos sju prosent av bedriftene i Østfold, ble det avdekket brudd hos hele 55 prosent av bedriftene i Hordaland.