Hva skjer med din rett til full lønn under sykdom?

Publisert: 25.08.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

En influensa kan fort koste deg et par tusen lapper om sykelønnsordningen svekkes.

Og til neste år skal IA-avtalen og sykelønnsordningen opp til vurdering. Partiene har ulike syn på hva som bør gjøres.

I dag sikrer sykelønnsordningen full lønn i 50 uker til arbeidstakere som ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. IA-avtalen er utformet slik at arbeidstakerne og arbeidsgiverne har et felles ansvar for å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, samt sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet. Det jobbes godt for å få ned sykefraværet i Norge, og vi er på rett vei. 

Det er positivt at både høyre- og venstresiden lover at den ikke vil innføre såkalt karensdag. Det har vært diskutert, og i Sverige er det innført. I nabolandet får ingen penger første sykedag og det er 20 prosent trekk de neste 13 dagene.

Rett til full lønn ved sykdom er fortsatt uavklart. Høyre, Frp og KrF åpner i sine programmer for å endre dagens sykelønnsordning. Venstre uttalte til VG (20.08.2017) at "… Vi ønsker å se på om det er riktig at man skal få 100 prosent sykelønn, når uføre og folk på arbeidsavklaringspenger har atskillig lavere ytelser".

Regjeringens perspektivmelding omhandler norsk økonomi og videreføring av velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. Der skriver Høyre og Frp langt på vei at sykelønna bør ned på samme nivå som uføretrygden, noe som betyr en reduksjon til om lag 2/3 av lønn. Sammenholder vi det med det partiprogrammene, hvor Høyre skriver at det vil sette ned et utvalg som skal se på sykelønna, trenger man ikke være rakettforsker for å skjønne at ordningen er i spill.

Det er feil å straffe folk for sykdom. Vi blir smittet av influensaen, selv om vi taper penger på å bli syk. EL og IT Forbundet mener at folk som blir syke eller skadde, skal få beholde levebrødet slik dagens ordning sikrer.

Finn ut hva kutt i sykelønna betyr for deg!

Nærmere om sykelønnsordningen

  • Arbeidstakere har rett til 100 prosent sykelønn fra første sykdomsdag.
  • Fram til 16. sykdomsdag er det arbeidsgiver som betaler sykepengene. Fra 17. sykdomsdag til 50 uker etter oppstått sykdom betaler Nav sykepengene. Da er maksimalbeløpet nå 561 804 kroner (tilsvarende 6G), men de fleste offentlige arbeidsgivere og mange private betaler likevel arbeidstakeren full lønn.
  • To krav for å få sykelønn er at du har vært i jobb i mer enn fire uker, og at inntekten overstiger en halv G. 
  • Etter 50 uker med sykepenger kan pasienten få arbeidsavklaringspenger. Et annet alternativ er varig uførepensjon.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.