Hva partiene mener om viktige saker for LO-medlemmene

Publisert: 05.07.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Nær 100 000 LO-medlemmer har gitt klar beskjed om hvilke politiske saker som er viktigst.

57 spørsmål til de politiske partiene

Foran kongressen i mai kunne LOs medlemmer for fjerde gang delta i en åpen og demokratisk debatt. På bakgrunn av debattinnspillene fra medlemmene, ble det sendt 57 spørsmål til partiene.

Nå har partiene svart.

Før du stemmer ved årets stortingsvalg, oppfordrer vi våre medlemmer til:

  • å lese svarene
  • å sette seg inn i hvilke partier som forsvarer dine rettigheter som arbeidstaker
  • å sette seg inn i hvilke partier som vil svekke arbeidstakeres rettigheter.

Svarene fra partiene kan leses på LOs nettside.

Fem på topp-ønsker fra EL og IT Forbundets medlemmer

Her er hva forbundets medlemmer prioriterte som de viktigste temaene. De er med i spørsmålene som ble sendt partiene.

  • Bekjempe arbeidsløsheten
  • Ja til faste stillinger
  • Rett til heltidsstillinger
  • Full lønn under sykdom
  • Kjempe mot sosial dumping

(Illustrasjon: LO)

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.