HSH blir Hovedorganisasjonen Virke

- innholdet kan være utdatert

Virke er arbeidsgiverorganisasjon for 15 000 virksomheter med 200.000 ansatte.

Ny hjemmesideadresse er www.virke.no
E-postadressene er  fornavn.etternavn@virke.no (og en generell info@virke.no). Besøksadressen er som før: Henrik Ibsens gt. 90, Solli plass (postboks 2900, 0230 Oslo).