HSH blir Hovedorganisasjonen Virke

Publisert: 28.09.11

– innholdet kan være utdatert

Virke er arbeidsgiverorganisasjon for 15 000 virksomheter med 200.000 ansatte.

Ny hjemmesideadresse er www.virke.no

E-postadressene er  fornavn.etternavn@virke.no (og en generell info@virke.no). Besøksadressen er som før: Henrik Ibsens gt. 90, Solli plass (postboks 2900, 0230 Oslo).

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.