Høyresiden vil øke midlertidigheten

Publisert: 18.09.12

– innholdet kan være utdatert

Fast jobb er normen i dagens arbeidsmiljølov. Likevel er folk ansatt midlertidig langt utover unntakene loven åpner for. Per i dag har 200 000 nordmenn midlertidige jobber.

Store fordeler med fast ansettelse

Å ha en fast jobb er en frihet og et gode. Det er omtrent like mange gode grunner til at faste ansettelser er et gode for alle parter, som det er dårlige grunner til midlertidige stillinger.

Midlertidighet skaper
  • utrygghet
  • manglende forutsigbarhet
  • mindre medbestemmelse på arbeidsplassen
  • vanskelig å få lån til bolig
  • generelt vanskeligere å planlegge videre karriere eller studie
Høyresiden vil øke midlertidigheten

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige med arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke (tidligere HSH) om at det skal bli mer midlertidige ansatte når disse partiene får bestemme. Høyresidens argumente er at det gir mer fleksibilitet – for arbeidsgiverne, skriver Ingrid Wergeland i en kronikk.

Wergeland er utreder i Manifest Analyse.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.