Høyres sanne ansikt

Publisert: 23.05.12

– innholdet kan være utdatert

Ledelsen i Høyres forsøk på å bli det nye partiet for arbeidere har møtt motstand i grunnorganisasjonen. Nå kommer de ekte holdningene på bordet. Oslo Høyre vil stramme betraktelig inn på sykelønnsordningen og legger fram forslag om det til landsmøtet i 2013. En programkomité i Oslo-partiet foreslår å kutte sykelønna med 70 prosent fra første dag du er borte fra jobben.

Utvalget foreslår å slå sammen flere velferdsordninger; sykelønn, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, og sette alle til 70 prosent av lønn.

Forvrenger sannheten

Forslaget har støtte fra mange høyrepolitikere, blant annet stortingsrepresentant Michael Tetzschner. Overfor Dagsavisen viser han til Sverige og det lave sykefraværet der. Tetzschner ”glemmer” å si at det lave sykefraværet i Sverige skyldes den borgerlige regjeringens omlegging av velferdsordninger og overføring av syke arbeidstakere til arbeidsledighetssystemet.

Dagsavisen: Slakter Ernas hellige svenskeku.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.