Høyre vurderer skjema-sykmeldinger

Publisert: 18.09.12

– innholdet kan være utdatert

Høyre fortsetter å markedsføre seg som det nye “arbeidspartiet”, for den viktigste oppgaven i velferdspolitikken er å legge til rette for at så mange som mulig kan delta i arbeidslivet, skriver NRK.no.

For mange hjemme

Samtidig fastslår Høyres programutvalg at altfor mange nordmenn står utenfor arbeidslivet. Partiet mener altfor mange friske nordmenn går hjemme i stedet for å jobbe.

Svensk modell

Ett av tiltakene for å bedre på sykmeldings- og uførestatistikken, er å innføre såkalt normert sykemelding. Det betyr at legene må følge et skjema som fastslår hvor lang sykemelding en gitt diagnose skal gi, skriver NRK.no.

Ordningen er allerede innført i Sverige, og de store arbeidsgiverorganisasjonene i Norge støtter forslaget.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.