Høyre er offensive mot dumping

Publisert: 19.09.13

– innholdet kan være utdatert

Høyre mener tiltak mot sosial dumping er avgjørende for å hindre at arbeidsinnvandring gir store velferdsutgifter.

Fafo advarte i en fersk rapport om at den massive arbeidsinnvandringen gjennom EØS, i kombinasjon med sosial dumping, på sikt kan føre til kraftig økte utgifter til trygder og velferdsordninger.

Fafo-forskernes foreskrevne medisin er sterk regulering av arbeidslivet, for å hindre sosial dumping og utstøting. Det er et perspektiv Høyres Torbjørn Røe Isaksen deler.

– Dette er en helt reell problemstilling. Dette er en av de viktigste grunnene til at vi må ha tiltak mot sosial dumping og useriøse aktører i arbeidslivet, sier han til Klassekampen.

Glede i LO

LO-ledelsen mottar Røe Isaksens uttalelser om med glede.

– Det er veldig godt å høre at Røe Isaksen signaliserer en offensiv holdning. Det er utrolig viktig for LO at en ny regjering ivaretar tiltakene mot sosial dumping og er lydhøre for å implementere nye tiltak. Man må være i forkant. Jeg håper en ny regjering tar inn over seg alvoret, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hun mener myndighetene lenge har undervurdert følgene av arbeidsinnvandringen gjennom EØS.

– Etter finanskrisa har sysselsettingen blant arbeidsinnvandrere økt med 100.000, mens den har sunket med 30.000 blant alle andre. Tiltakene mot sosial dumping har bidratt til å opprettholde visse minimumsstandarder, men det er klart at en svekkelse av standarden i arbeidslivet vil ramme både innvandrere og nordmenn, sier Tinnlund til Klassekampen.

Språkopplæring

– Særlig språkopplæring er nøkkelen. Myndighetene og partene i arbeidslivet bør utrede arbeidsgivers ansvar for språkopplæring. Kampen mot sosial dumping må intensiveres, og vi må få en gjennomgang av behandlingen av arbeidsinnvandrerne på Nav-kontorene for å sikre lik behandling, sier Tinnlund.

– I vårt program skriver vi at vi vil gi arbeidsinnvandrere mulighet til å styrke sin kompetanse gjennom plikt til norskopplæring når de er arbeidsledige. Men et dilemma er at slike tiltak kan bidra til å knytte flere av dem tettere til Norge. Denne typen arbeidsinnvandring er ment å være kortsiktig ved behov for arbeidskraft, sier Røe Isaksen til Klassekampen.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.