Høyre er offensive mot dumping

- innholdet kan være utdatert

Høyre mener tiltak mot sosial dumping er avgjørende for å hindre at arbeidsinnvandring gir store velferdsutgifter.


Fafo advarte i en fersk rapport om at den massive arbeidsinnvandringen gjennom EØS, i kombinasjon med sosial dumping, på sikt kan føre til kraftig økte utgifter til trygder og velferdsordninger.


Fafo-forskernes foreskrevne medisin er sterk regulering av arbeidslivet, for å hindre sosial dumping og utstøting. Det er et perspektiv Høyres Torbjørn Røe Isaksen deler.


– Dette er en helt reell problemstilling. Dette er en av de viktigste grunnene til at vi må ha tiltak mot sosial dumping og useriøse aktører i arbeidslivet, sier han til Klassekampen.


Glede i LO


LO-ledelsen mottar Røe Isaksens uttalelser om med glede.

– Det er veldig godt å høre at Røe Isaksen signaliserer en offensiv holdning. Det er utrolig viktig for LO at en ny regjering ivaretar tiltakene mot sosial dumping og er lydhøre for å implementere nye tiltak. Man må være i forkant. Jeg håper en ny regjering tar inn over seg alvoret, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.


Hun mener myndighetene lenge har undervurdert følgene av arbeidsinnvandringen gjennom EØS.


– Etter finanskrisa har sysselsettingen blant arbeidsinnvandrere økt med 100.000, mens den har sunket med 30.000 blant alle andre. Tiltakene mot sosial dumping har bidratt til å opprettholde visse minimumsstandarder, men det er klart at en svekkelse av standarden i arbeidslivet vil ramme både innvandrere og nordmenn, sier Tinnlund til Klassekampen.


Språkopplæring


– Særlig språkopplæring er nøkkelen. Myndighetene og partene i arbeidslivet bør utrede arbeidsgivers ansvar for språkopplæring. Kampen mot sosial dumping må intensiveres, og vi må få en gjennomgang av behandlingen av arbeidsinnvandrerne på Nav-kontorene for å sikre lik behandling, sier Tinnlund.


– I vårt program skriver vi at vi vil gi arbeidsinnvandrere mulighet til å styrke sin kompetanse gjennom plikt til norskopplæring når de er arbeidsledige. Men et dilemma er at slike tiltak kan bidra til å knytte flere av dem tettere til Norge. Denne typen arbeidsinnvandring er ment å være kortsiktig ved behov for arbeidskraft, sier Røe Isaksen til Klassekampen.