Høyre angriper Arbeidsmiljøloven

Publisert: 06.05.11

– innholdet kan være utdatert

Det er sendt inn forslag om blant annet:

  • Økt fleksibilitet når det gjelder arbeidstid ved at det lokalt avtales arbeidstidsordninger.
  • Også der hvor det er landsomfattende tariffavtaler skal det kunne åpnes for lokale tilpasninger og avtaler.
  • Innføre minstelønn som erstatter allmenngjøringsinstituttet.
  • Avvikle arbeidstakerorganisasjonenes rett til godkjenning av lokale arbeidstidsavtaler – AML § 10-12.
  • Utvikle alternative turnusordninger.
  • Myke opp stillingsvernet.
  • Avvikle skattefradraget for fagforeningskontingent.
  • Avvikle den statlige finansieringen av AFP.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.