Hovedavtalen LO-NHO 75 år

Publisert: 07.10.10

– innholdet kan være utdatert

Hovedavtalen kalles arbeidslivets grunnlov. Den første hovedavtalen ble inngått mellom LO og NHO  i 1935. Med sine regler om samarbeid og medbestemmelse i bedriftene, har hovedavtalen hatt, og har, stor betydning for norsk arbeids- og næringsliv. Avtalepartene markerer 75-årsjubileet med en stor konferanse i Oslo i dag.

På programmet på konferansen står blant annet innledning ved Statsminister Jens Stoltenberg. Videre vil hovedavtalens betydning, historisk, i dagens situasjon og framover, bli belyst i en samtale mellom LO-leder Roar Flåthen, adm. dir. i NHO John G. Bernander, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Høyre-leder Erna Solberg.

Du kan følge konferansen fra klokken 13. i dag ved å gå inn på LOs hjemmeside.

Ny bok

I forbindelse med konferansen lanserer LO og NHO ei ny bok om hovedavtalen, ”Avtalt spill”. Boka er et nybrottsarbeid, redigert av historiker Trond Bergh og med bidrag fra flere forfattere. Trond Bergh vil innlede om nye perspektiver og sentrale poenger fra boka.

LO-leder Roar Flåthen og administrerende direktør i NHO John G. Bernander har sammen skrevet en kronikk i forbindelse med jubileet. Der heter det blant annet:

“Inngåelsen av Hovedavtalen i 1935 er et stolt øyeblikk i norsk historie. For våre organisasjoner markerte den første Hovedavtalen et vendepunkt. De harde og langvarige arbeidskampene i 1920- og 30-årene ble avløst av andre og fredelige måter å løse konflikter på. Hovedavtalen har betydning for relasjonene på hver enkelt arbeidsplass, mellom organisasjonene lokalt og sentralt, i hele arbeidslivet og i forholdet mellom myndighetene og arbeidslivets parter. Det er ingen overdrivelse å hevde at Hovedavtalen er en av de viktige byggeblokkene for den norske samfunnsmodellen.”

Les hele kronikken på LOs hjemmeside.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.